quên mật khẩu email

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu người dùng Microsoft 365

Để đặt lại mật khẩu người dùng trong Microsoft 365, bạn vui lòng truy cập vào tài khoản quản trị dịch vụ Microsoft 365 tại đường dẫn https://admin.microsoft.com và thưc hiện làm theo các bước sau: Bước 1: Chọn tài khoản Vào mục Người dùng => Người dùng hiện hoạt => Chọn tài khoản cần đặt lại mật khẩu =>…