Remote Database

Hướng dẫn Remote Database cPanel

Trong bài viết này, Nhân Hòa sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện Remote Database trên Hosting cPanel để tiến hành thiết lập kết nối MySQL từ xa. Bước 1: Quý khách cần download sẵn phần mềm Remote MySQL. Trong bài viết này, Nhân Hòa sử dụng phần mềm Navicat. Bước 2: Đăng nhập vào…