Restore MySQL

Hướng dẫn Backup và Restore MySQL Database bằng lệnh SSH

Bạn đang sử dụng VPS Cloud nhưng không được trang bị các trình quản lý trực quan như CPanel, DirectAdmin, Vesta …Vậy làm sao để Backup và Restore MySQL Database trong trường hợp này. Theo dõi bài viết sau nhé. 1. Backup Database: Mở Command Prompt hoặc Terminal trên máy tính của bạn. Chạy lệnh…