Restrict cpanel

[cPanel] Tính năng Restrict trong trang quản trị Mail

Nếu bạn nghi ngờ một địa chỉ email trên trong domain của bạn đang gửi thư rác (spam) hoặc có thể bị xâm phạm, cPanel cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng giới hạn chiều gửi đi của địa chỉ email. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách hạn…