Spam Filters

Hướng dẫn sử dụng chức năng Spam Filters trên mail hosting cPanel

Spam Filter là một chức năng có sẵn trên cPanel có chức năng giúp người dùng đánh giá các mail gửi đến có phải là thư rác hay không. Cung như hỗ trợ thêm các tên miền hoặc địa chỉ Email của đối tác vào danh sách trắng (Whitelist) hoặc danh sách đen (Blacklist). Bài…