tăng tốc

Sử dụng plugin Index WP MySQL để tăng tốc website wordpress

Nếu website WordPress của bạn có database lớn với lượng bài viết, sản phẩm, người dùng… rất nhiều thì bài viết này chính là dành cho bạn. Theo thời gian, database của WordPress sẽ phình to lên với nhiều dữ liệu được lưu trữ. Nó khiến cho tốc độ phản hồi truy vấn của database…