thêm tên miền vào Hosting

Hướng dẫn thêm tên miền vào Hosting cPanel Nhân Hòa

Trước khi khởi chạy hoặc cấu hình website bằng cPanel. Bạn cần nắm được các thao tác  Thêm, Xóa tên miền và biết được Số lượng tên miền được add vào host. Tại hệ thống của Nhân Hòa khi bạn tạo một hosting cPanel, một tên miền chính sẽ được tự động tạo ra và bạn không thể xóa…