Thủ Thuật chuyển file từ VPS này sang VPS khác chỉ với một lệnh duy nhất

Thủ Thuật chuyển file từ VPS này sang VPS khác chỉ với một lệnh duy nhất

Thủ Thuật chuyển file từ VPS này sang VPS khác chỉ với một lệnh duy nhất Để chuyển file an toàn giữa 2 vps Nhân Hòa hướng dẫn quý khách lệnh chuyển file đơn giản mà nhanh nhất.   gõ lệnh scp /file_can_chuyen root@IP_VPS:/duong_dan_tuyet_doi/ ví dụ: scp cnd.tar.gz root@103.179.190.30:/www/wwwroot/ sau khi chạy lệnh trên thì…