Thủ thuật GGWS

Chuyển dữ liệu mail server sang mail Google WorkSpace bằng tính năng có sẵn của Gmail

Nhiều khách hàng đang sử dụng mailserver nhưng muốn nâng cấp lên mail GGWS để có các tính năng tốt hơn, hỗ trợ nhiều cái hơn. Nhưng vấn đề thường gặp phải là chưa có cách chuyển dữ liệu vào thẳng mail GGWS như thế nào. Chính vì thế Nhân Hòa sẽ hướng dẫn quý…