[Umail] Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Umail sang mailserver Zimbra đơn giản nhất.

[Umail] Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Umail sang mailserver Zimbra đơn giản nhất.

Trước đó mình đã viết bài [Umail] Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Umail sang mail Google WorkSpace (Gmail) thông qua IMAP – Nhan Hoa Knowledgebase rồi. Nên bây giờ sẽ thêm bài hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Umail sang mailserver Zimbra cho các bạn chưa biết cách chuyển. Mình sẽ trình bày kèm…