VestaCP

[Cloud365] Hướng dẫn sử dụng template VestaCP tại Cloud365

VestaCP là một control panel tạo hosting server cho Linux miễn phí gọn nhẹ, chiếm ít tài nguyên. Tương thích với các CMS như WordPress, Joomla, Drupal, ownCloud,..Bảo mật tốt, đặc biệt tính năng Firewall trong VestaCP khá dễ sử dụng. 1. Đăng ký mới sử dụng VestaCP Cloud365 VestaCP được triển khai cài đặt trên…