Xử lý dữ liệu luồng

Hệ thống xử lý dữ liệu luồng và kiến trúc

Bài viết “Streaming Systems and Architectures” – Tác giả: Jayant Shekhar và Amandeep Khurana được xuất bản trong tạp chí ;login Spring 2016, Vol. 41, No. 1. Hệ thống quản lý dữ liệu (Data Management Systems) Hệ thống quản lý dữ liệu đã tồn tại hàng thập kỷ nay và tạo thành một nền công nghiệp mạnh…