23/02/2022

BigBlueButton – Cấu hình quản trị Admin

1 . Disable đăng ký tài khoản mới trên giao diện bằng cách chỉnh sửa cấu hình file /root/greenlight/.env

Đối với Server BBB mặc định sẽ cho phép enable cả phần đăng ký tự do, mặc dù các user này chỉ ở mức là User thường nhưng việc quản lý tài nguyên sẽ rất khó khăn.

Thao tác

sed -Ei “s|ALLOW_GREENLIGHT_ACCOUNTS=true|ALLOW_GREENLIGHT_ACCOUNTS=false|g” /root/greenlight/.env
cd /root/greenlight
docker-compose down
docker-compose up -d

Sau khi disable phần đăng ký thì ngay từ lúc này sẽ không thể create thêm user mới trên giao diện  lúc này chúng ta chỉ có thể tạo mới user trên Server BBB

2. Tạo tài khoản thường bằng command line

cd /root/greenlight
docker exec greenlight-v2 bundle exec rake user:create[“PersonName”,”email@domain.com”,”Pasword”,”user”]

3. Tạo tài khoản admin bằng command line

cd /root/greenlight
docker exec greenlight-v2 bundle exec rake user:create[“PersonName”,”email@domain.com”,”Pasword”,”admin”]

Đăng nhập bằng tài khoản có roles Admin

Truy cập vào Tổ chức để quản lý thông tin của User, Record, Setting, Roles

4. Enable tính năng Mời user và Reset password

User có thể tự reset password nhưng Admin lại không thể reset password cho user khi user bị quên mật khẩu

Lại một vấn đề nữa của BBB khi disable đăng ký user đó là Admin không thể tạo thêm mới user vì thế Admin có thể lựa chọn 2 option sau

  • Một là: Mở tính năng đăng ký và kiểm duyệt bằng tay cho phép enable
  • Hai là: Mở tính năng Mời user và gửi cho user mới một đường link đăng nhập

Ở đây để giải quyết enable 2 tính năng cho phép mời user và admin có thể reset password cho user thì cần chỉnh sửa lại cấu hình sau  

sed -Ei “s|#   ALLOW_MAIL_NOTIFICATIONS=true|ALLOW_MAIL_NOTIFICATIONS=true|g” /root/greenlight/.env
sed -Ei “s|DEFAULT_REGISTRATION=open|DEFAULT_REGISTRATION=invite|g” /root/greenlight/.env

Để tính năng có thể hoạt động được cần bổ sung thêm các thông tin SMTP Server

  • SMTP_SERVER=smtp.domain.com
  • SMTP_PORT=9900
  • SMTP_DOMAIN=domain.com
  • SMTP_USERNAME=username
  • SMTP_PASSWORD=password
  • SMTP_AUTH=plain
  • SMTP_STARTTLS_AUTO=true
  • SMTP_SENDER=username@domain.com
sed -Ei “s|SMTP_SERVER=|SMTP_SERVER=smtp.domain.com|g” /root/greenlight/.env
sed -Ei “s|SMTP_PORT=|SMTP_PORT=9900|g” /root/greenlight/.env
sed -Ei “s|SMTP_DOMAIN=|SMTP_DOMAIN=domain.com|g” /root/greenlight/.env
sed -Ei “s|SMTP_USERNAME=|SMTP_USERNAME=username|g” /root/greenlight/.env
sed -Ei “s|SMTP_PASSWORD=|SMTP_PASSWORD=password|g” /root/greenlight/.env
sed -Ei “s|SMTP_AUTH=|SMTP_AUTH=plain|g” /root/greenlight/.env
sed -Ei “s|SMTP_STARTTLS_AUTO=true|SMTP_STARTTLS_AUTO=false|g” /root/greenlight/.env
sed -Ei “s|SMTP_SENDER=|SMTP_SENDER=username@domain.com|g” /root/greenlight/.env
cd /root/greenlight
docker-compose down
docker-compose up -d

Đăng nhập vào giao diện của Admin và kiểm tra


Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:
Công ty phần mềm Nhân Hòa
Trụ sở Hà Nội: Tầng 4 – Toà nhà 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
Chi nhánh Vinh – Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An
Hotline: 19006680

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *