Web server

Litespeed Installation Requirements

Minimum system requirements Operating System: Linux: kernel 2.4 and up, glibc-2.2 and up CentOS: 5, 6, and 7 Ubuntu: 8.04 and up Debian: 4 and up Solaris: Sun0S 5.8 and up FreeBSD: 4.5 and up MacOSX: 10.3 and up CPU: Intel: 80486 and up PowerPC: PowerPC G4 Memory: 32MB and up Disk: Installation: 200MB Runtime:…

Ứng dụng Nginx Proxy Manager làm giao diện quản trị Nginx Proxy

Nginx Proxy manager là công cụ hỗ trợ quản trị Nginx thông qua giao diện đồ họa. Nginx proxy manager cho phép các bạn cấu hình nhanh Nginx Server qua giao diện thân thiện bắt mắt. Tổng quan Nginx (phát âm engine-ex) là bộ mã nguồn mở nối tiếng, được sử dụng như Web Server…

Cấu hình PHP Processor cho Nginx

Cài đặt php core cho Ubuntu sudo apt-get install php-fpm Mở file cáu hình php-fpm với quyền root: sudo nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini Bỏ comment cgi.fix_pathinfo  và thay đổi thành giá trị 0 cgi.fix_pathinfo=0 Kiểm tra file cấu hình mặc định của nginx. sudo nano /etc/nginx/sites-available/default File cấu hình mặc định của nginx có dạn như sau: server {    …

[NGINX] Thiết lập chứng nhận SSL miễn phí từ Let’s Encrypt cho các website

SSL là chữ viết tắt của Secure Sockets Layer (Lớp socket bảo mật) – một loại bảo mật giúp mã hóa liên lạc giữa website và trình duyệt. Công nghệ này đang lỗi thời và được thay thế hoàn toàn bở TLS (Transport Layer Security). I – Giới thiệu SSL là chữ viết tắt của Secure Sockets Layer (Lớp socket bảo mật). Một loại bảo mật giúp mã hóa liên lạc giữa website và trình duyệt. Công nghệ này…

[NGINX] Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 8

NGINX (đọc là “engine x”) là một phần mềm mã nguồn mở cho web serving, reverse proxying, caching, load balancing, media streaming,…Ban đầu nó giống như một web server được thiết kế để cho hiệu suất(performance) và tính ổn định(stability) cao nhất. Ngoài khả năng là 1 Web server, NGINX cũng có thể hoạt động…

[NGINX] Giới hạn số lượng request trong một khoảng thời gian

Việc giới hạn số lượng request của một client trong một khoảng thời gian sẽ giảm được rủi ro server bị tấn công DDoS. Bạn tính toán với trang web của mình một người dùng bình thường sẽ không thực hiện quá 1 request trong vòng 2 giây (tương đương 30 request trong 1 phút ) còn…

IIS Web Server

Tất cả các hướng dẫn có liên quan đến IIS Web Server từ Nhân Hoà IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được tích hợp sẵn với các phiên bản của Windows Server. Internet Information Services (IIS) bao gồm dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên nền hệ điều hành Window nhằm…

Chuyển hướng site từ HTTP sang HTTPs

I. Cho webserver là Apache Sử dụng file .htaccess Mở file .htaccess, chèn đoạn mã sau vào đầu file RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]        2. Hướng dẫn thêm với site WordPress 1.1 Vẫn chèn đoạn mã chuyển hướng trên vào đầu file .htaccess RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]…