WordPress

Tìm hiểu tổng quan về Wpscan

Hiện nay wordpress được sử dụng khá là phổ biến và rộng rãi. Vậy thì làm thế nào để có thể kiểm tra được xem là wordpress của mình có được an toàn hay không. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu mọi người đến một tool được sử dụng để kiểm tra mức độ an…

Hướng dẫn cài đặt WordOps trên Ubuntu 18.04

WordOps là 1 chương trình chạy trên dòng lệnh giúp dễ dàng cài đặt nhanh LEMP stack, dễ dang quản lý các Vhost, cài đặt WordPress cùng với SSL chỉ trong 1 dòng lệnh. Ngoài ra WordOps còn hỗ trợ multicache, giám sát lưu lượng Nginx và server với Netdata. 1. Tài nguyên cần thiết…

Moodle – Thay đổi moodle site’s domain name

Step-by-step guide Để thay đổi domain name trong moodle site của bạn, ví dụ từ “old.domain.com” thành “new.domain.com” bạn làm như sau: 1. Trỏ new.domain.com về IP của máy chủ 2. Thay đổi moodle bằng cách: Truy cập trang quản trị (vẫn đang chạy tại old.domain.com) và thay thế http://old.domain.com bằng http://new.domain.com : http://old.domain.com/admin/tool/replace/ ( version >= 2.5)  …

[NGINX] Các khái niệm trong tệp tin cấu hình của NGINX

Bài viết tìm hiểu về cấu trúc và một số khái niệm trong tệp tin cấu hình của NGINX. Bên cạnh đó bài viết cũng sẽ đưa ra một số bước cần thiết giúp bạn sử dụng config file của Nginx một cách hiệu quả hơn. I – Cấu trúc và cách sử dụng tập…

[Policy] Chính sách mật khẩu Cloud VPS – Nhân Hòa

Tài khoản của Cloud VPS được hệ thống tự động sinh ra và đáp ứng các chính sách dưới đây. 1. Chính sách mật khẩu của máy ảo Các chính sách này được áp dụng để đảm bảo an toàn cho máy ảo của khách hàng. – Có độ dài từ 08 ký tự trở lên…

[Policy] Chính sách dịch vụ backup Cloud365 – Nhân Hòa

Khi quý khách sử dụng dịch vụ backup cho Cloud VPS được hệ thống áp dụng các chính sách sau đây: 1. Quý khách sẽ được backup định kỳ vào tối thứ 7 hàng tuần. 2. Quý khách sẽ được giữ lại 2 bản backup gần nhất. 3. Dịch vụ backup không phục vụ cho…

Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

Bài viết hướng dẫn các bạn enable PHP cài đặt PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên DirectAdmin thông qua folder custombuild cd /usr/local/directadmin/custombuild/ vi ap2/configure.php5 Thêm –enable-intl \ vào phía dưới –enable-mbstring \ –enable-mbstring \ –enable-soap \ –enable-intl \ –with-xmlrpc \ Sau đó build lại php với lệnh ./build php n Trên đây là hướng dẫn enable PHP. Chúc…

Sử dụng Request Filter để chặn URL

1. Remote vào vps/server 2. Mở IIS Manager, trong bảng Connections > chọn tên vps/server > chọn Request Filter: 3. Chọn tab URL > chọn Deny Sequence > nhập ký tự trong URL cần chặn > OK Ví dụ: chặn các url có chuối “DialogHandler.aspx” như sau: Kết quả: Bây giờ tất cả các request…

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full Skip to end of metadata

Nếu bạn Cài đặt server sử dụng server evaluation iso, nhưng sau đó bạn muốn nâng cấp lên phiên bản windows  server full bạn có thể làm theo hướng dẫn sau Dưới đây là hình ảnh phiên bản windows evaluation Trước tiên bạn vào CMD ghi lệnh sau DISM /online /Get-CurrentEdition Sau đó các bạn…