VFONE

Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Ảo ASTERISK Và FREEPBX Trên Ubuntu 20

Asterisk là giải pháp điện thoại nguồn mở dành cho cá nhân, doanh nghiệp. Nó chạy qua Internet thay vì đường dây điện thoại đồng và được sử dụng cho thư thoại, ghi âm cuộc gọi, phản hồi bằng giọng nói tương tác và gọi hội nghị. FreePBX là một ứng dụng dựa trên web,…