Windows

[Ansible] Ad-hoc command và playbook cơ bản Ansible Windows – Phần 6

Trong bài viết trước, Nhân Hòa đã giới thiệu về cách thiết lập và cài đặt để Ansible hoạt động trên Windows Node. Vậy trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về ad-hoc command và playbook trên Windows. Ad-hoc command trên Node Windows Để sử dụng ad-hoc command, ta dùng module win_feature và tùy chọn -a với 2…

[Ansible] Ansible trên Windows Server – Phần 5

Mặc dù Ansible được biết tới để quản lý và tự động hóa cho máy Linux thông qua SSH, nhưng bằng việc sử dụng Windows Remote Management (WinRM), Ansible nhờ đó cũng có thể quản lý tất cả các máy Windows. Chuẩn bị Hãy chắc chắn các điều kiện sau được đảm bảo: 1 Ansible…