24/02/2022

Jitsi – Hướng dẫn cấu hình các tính năng nâng cao cho hệ thống Jitsi

Người quản trị có thể cân nhắc thêm các tính năng sau đây.

Lưu ý: Trước khi thực hiện bất cứ thao tác nào bạn cũng nên backup lại cấu hình của hệ thống để đề phòng trường hợp cấu hình sai dẫn đến việc không thể truy cập được vào hệ thống.

Mục lục:

1. Tắt tự động đặt tên phòng

Vào file /usr/share/jitsi-meet/interface_config.js, tìm đến dòng GENERATE_ROOMNAMES_ON_WELCOME_PAGE sửa giá trị true thành false.

GENERATE_ROOMNAMES_ON_WELCOME_PAGE: false,

2. Sửa title trang

Vào file /usr/share/jitsi-meet/interface_config.js sửa các dòng APP_NAME và NATIVEAPPNAME. Nội dung sửa tùy ý bạn.

APP_NAME: ‘Họp trực tuyến – Nhân hòa’,
NATIVE_APP_NAME: ‘Họp trực tuyến – Nhân Hòa’,

3. Yêu cầu người dùng nhập tên trước khi vào phòng họp

Vào file /etc/jitsi/meet/<domain>-config.js. Ví dụ /etc/jitsi/meet/jitsi.dungdb.xyz-config.js, uncomment dòng sau:

requireDisplayName: true,

4. Cấu hình để người dùng mobile truy cập được vào bằng trình duyệt

Vào file /etc/jitsi/meet/<domain>-config.js. Ví dụ: /etc/jitsi/meet/jitsi.dungdb.xyz-config.js, uncomment và sửa dòng disableDeepLinking

disableDeepLinking: true,

5. Tắt âm thanh của người vào phòng khi họ mới vào

Vào file /etc/jitsi/meet/<domain>-config.js. Ví dụ:/etc/jitsi/meet/jitsi.dungdb.xyz-config.js, uncomment và sửa dòng startWithAudioMuted

startWithAudioMuted: true,

6. Tắt camera của người vào phòng khi họ mới vào (Khuyên dùng)

Vào file /etc/jitsi/meet/<domain>-config.js. Ví dụ: /etc/jitsi/meet/jitsi.dungdb.xyz-config.js, uncomment và sửa dòng startWithVideoMuted

startWithVideoMuted: true,

7. Tắt audio level

Tắt đo lường audio level để giảm mức độ sử dụng CPU trên client có tốc độ mạng chậm. Cải thiện chất lượng âm thanh khi phòng có đông người.

Vào file /etc/jitsi/meet/<domain>-config.js. Ví dụ: /etc/jitsi/meet/jitsi.dungdb.xyz-config.js, uncomment và sửa dòng disableAudioLevels

disableAudioLevels: true,

8. Cấu hình crontab để xóa các user ảo tồn đọng trên hệ thống

Tạo một script

vi /bin/restartJitsiService.sh

Nội dung file script /bin/restartJitsiService.sh

#!/bin/bash
DATE=$(date “+%T %d/%m/%Y”)
/etc/init.d/jicofo restart
/etc/init.d/prosody restart
/etc/init.d/jitsi-videobridge restart
/etc/init.d/jitsi-videobridge2 restart
echo “Da thuc hien Script restart vao luc $DATE” >> /var/log/jitsi/scriptRestart.log

Sau đó phân quyền cho script:

chmod 755 /bin/restartJitsiService.sh

Kiểm tra:

ll /bin/ | grep restartJitsiService.sh

Cấu hình crontab để chạy script vào 12h trưa và 12h đêm hằng ngày. Mở crontab:

vi /etc/crontab

Thêm vào dòng sau:

00 00,12 * * * root /bin/restartJitsiService.sh

9. Tắt làm mờ background video

Tính năng này khá thừa thải và có thể ngốn đến 28% CPU của user. Cân nhắc loại bỏ

Vào file /usr/share/jitsi-meet/interface_config.js, sửa dòng:

DISABLE_VIDEO_BACKGROUND: true,

Sau đó, xóa videobackgroundblur tại mục TOOLBAR_BUTTONS để bỏ chức năng làm mờ background đi

10. Tắt hoạt ảnh feedback

Vào file /usr/share/jitsi-meet/interface_config.js. Sửa các dòng

// Enables feedback star animation.
ENABLE_FEEDBACK_ANIMATION: false,   
DISABLE_FOCUS_INDICATOR: true,
DISABLE_DOMINANT_SPEAKER_INDICATOR: true,

11. Tắt thông báo khi có người vào phòng, thoát khỏi phòng

Cân nhắc dùng nếu có quá nhiều người vào phòng.

Vào file /usr/share/jitsi-meet/interface_config.js. Sửa dòng

DISABLE_JOIN_LEAVE_NOTIFICATIONS: true,

Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi:
Công ty phần mềm Nhân Hòa
Trụ sở Hà Nội: Tầng 4 – Toà nhà 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
Chi nhánh Vinh – Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An
Hotline: 19006680

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *