Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk

Tác giả: 29/08/2022

Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk.

Sau khi các bạn đăng nhập vào hosting, các bạn chọn mục database và tiếp tục chọn mục Export Dump

Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk 12.5

Sau đó hệ thống sẽ xuất hiệp popup và yêu cầu bạn chọn đường dẫn lưu file backup database và tên của file backup. Các bạn có thể click vào Automatically download dump after creation, hệ thống sẽ xuất ra file cho các bạn download sau khi backup xong

Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk 12.5

Sau khi chọn OK hệ thống sẽ tiến hành Backup và sẽ thông báo cho các bạn sau khi backup xong

Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk 12.5

Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk đã được trình bày chi tiết. Như vậy là đã backup xong nhé các bạn, thật đơn giản phải không?

Chúc các bạn thành công!

29/08/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *