Hướng dẫn Fix lỗi Cannot read configuration file due to insufficient permissions trên Plesk

Tác giả: 29/08/2022

Hướng dẫn Fix lỗi Cannot read configuration file due to insufficient permissions trên Plesk. Đôi khi việc upgrade phiên bản Plesk bị sự cố liên quan Application Pool Identity permission và gặp lỗi “Cannot read configuration file due to insufficient permissions plesk” khi đăng nhập Plesk Control Panal

Vào IIS Manager → Application Pool → Plesk Control Panel → click chuột phải chọn Advanced Settings → Mục Identity → Built-in account chuyển qua LocalSystem sau đó OK rồi Restart Plesk Control Panel.

Trên đây là hướng dẫn Fix lỗi Cannot read configuration file due to insufficient permissions trên Plesk. Chúc các bạn thành công!

Trả lời