Chặn mail gửi đến Distribution Lists Zimbra

Tác giả: 25/06/2023

Spam mail từ lâu đã là 1 vấn đề đau đầu đối với tất cả các máy chủ email trên toàn thế giới. Việc bị nhận quá nhiều mail spam có thể ảnh hưởng xấu đến cả công việc và độ ổn định của máy chủ email, do đó tất cả các dịch vụ email đều có những phương thức chống spam riêng, đặc biệt là các nhóm mail, một khai đã nhận email spam thì tất cả thành viên trong nhóm có thể nhận thư rác.

Hôm nay Nhân Hòa sẽ cùng các bạn chặn người dùng gửi đến Distribution Lists trong Zimbra

Đầu tiên chúng ta cần làm là bật Máy chủ Milter

Kiểm tra Distribution List xem ai là chủ sở hữu

Nhóm demo1 này có một tài khoản admin và tài khoản nhanhoademo làm chủ sở hữu

Trong quá trình tạo nhóm ban đầu các bạn có thể thêm người dùng , nhóm người dùng cụ thể, nhưng sau đó lại phát sinh.Nên chúng ta nên xử lý vấn đề này tại giao diện người dùng – Webmail user client

Đăng nhập vào một user là chủ sở hữu tại Webmail user client để thiết lập, ở đây mình đăng nhập tài khoản nhanhoademo

Tại Danh Bạ click đúp chuột vào Các danh sách gửi thư ( Distribution List) chọn tên Distribution List để thêm người dùng được phép gửi đến mail nhóm này

Tại Tab thuộc tính danh sách gửi thư có 4 tùy chọn

  • Bất kỳ ai ( Ai cũng có thể gửi đến)
  • Chỉ các thành viên ( Các thành viên trong nhóm mail này)
  • Chỉ người dùng nội bộ ( Người dùng trong cùng domain)
  • Chỉ định người dùng cụ thể ( Người dùng có tài khoản bất kỳ thêm vào đó)

Khởi động lại dịch vụ Zimbra , bạn cần khởi động lại dịch vụ, nếu bạn không khởi động được, hãy liên hệ với Nhân Hòa để bộ phận kỹ thuật hỗ trợ.

service zimbra restart

Kiểm tra thử

  • Gửi từ người dùng nội bộ miền @email-nhanhoa.com sẽ báo lỗi bị từ chối

 

Như vậy Nhân Hòa đã hướng dẫn các bạn thực hiện chặn email gửi vào nhóm trong Zimbra.

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

Trả lời