Fix lỗi Cannot redeclare Clue\StreamFilter\append()

Tác giả: 29/08/2022

Trong quá trình sử dụng hoặc nâng cấp Plesk đôi khi bạn gặp lỗi như sau:

ERROR: Cannot redeclare Clue\StreamFilter\append() (previously declared in C:\Program Files (x86)\Plesk\admin\plib\vendor\clue\stream-filter\src\functions.php:17) (functions.php:27)

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dãn Fix lỗi Cannot redeclare Clue\StreamFilter\append()

Lỗi này liên quan docker, bạn cần khóa rồi xóa docker bằng cách vào RDP → CMD gõ lệnh: plesk bin extension –disable docker

Sau khi khóa docker xong bạn vào C:\Program Files (x86)\Plesk\admin\share\modules cut folder docker ra chỗ khác, ví dụ Desktop.

Chúc các bạn thành công!

29/08/2022

Trả lời