Hướng dẫn cài đặt ImunifyAV vào DirectAdmin

Tác giả: 26/06/2022

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt ImunifyAV vào DirectAdmin một cách đơn giản nhất cũng như cách để gỡ ImunifyAV ra khỏi DirectAdmin.

I. ImunifyAV là gì?

ImunifyAV là một phần mềm miễn phí có thể quét hầu hết các mã nguồn PHP nhằm giúp phát hiện các phần mềm độc hại ví dụ như: Malware, Virus, Backdoor, Shell, Fishing…

Lưu ý : ImunifyAV sẽ không tự động dọn dẹp mà chỉ tìm và phát hiện mà thôi, để tự động dọn dẹp các phần mềm độc hại này các bạn cần nâng cấp lên phiên bản ImunifyAV+,Imunify360

  • Link chi tiết : https://cln.cloudlinux.com/console/purchase/ImunifyAvPlus/acquire

 

II. Cài đặt ImunifyAV vào DirectAdmin

Để cài đặt ImunifyAV vào DirectAdmin chúng ta thực hiện với 5 bước sau.

Bước 1: SSH vào hệ thống DirectAdmin

Để cài đặt ImunifyAV vào DirectAdmin đầu tiên chúng ta cần SSH hoặc truy cập VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root trước.

Sau khi đã SSH thành công chúng ta tiếp tục với bước 2 để thực hiện các lệnh cài đặt ImunifyAV vào DirectAdmin.

Bước 2: Thực hiện lệnh cài đặt ImunifyAV vào DirectAdmin

Để cài đặt ImunifyAV vào DirectAdmin cực kì đơn giản, chúng ta chỉ cần thực hiện hai lệnh sau và ngồi chờ quá trình cài đặt xong.

wget https://repo.imunify360.cloudlinux.com/defence360/imav-deploy.sh
bash imav-deploy.sh

 

Và trường hợp bạn đã mua bản ImunifyAV+ các bạn chỉ cần nhập key của bạn vào đoạn YOUR_KEY bên dưới:

wget https://repo.imunify360.cloudlinux.com/defence360/imav-deploy.sh
bash imav-deploy.sh --key YOUR_KEY

 

Bước 3: Cập nhật ImunifyAV trên CentOS

Để chắc chắn chúng ta đã được cài đặt cơ sở dữ liệu và sử dụng phiên bản mới nhất của ImunifyAV chúng ta nên cập nhật ImunifyAV thường xuyên theo lệnh sau:

yum update imunify-antivirus

 

Bước 4: Sử dụng trên giao diện DirectAdmin

Sau khi đã thực hiện thực hiện các bước trên các bạn đã có thể sử dụng ImunifyAV trên giao diện DirectAdmin

Ngoài ra nếu bạn muốn các tài khoản con trên DirectAdmin cũng sử dụng được ImunifyAV thì sẽ cần chạy lệnh sau với quyền root:

/opt/alt/python35/share/imunify360/scripts/av-userside-plugin.sh

 

III. Gỡ cài đặt ImunifyAV

Nếu bạn không muốn sử dụng ImunifyAV nữa thì có thể gỡ cài đặt theo lệnh sau:

wget https://repo.imunify360.cloudlinux.com/defence360/imav-deploy.sh
bash imav-deploy.sh --uninstall

IV. Kết luận

Qua bài viết này các bạn đã biết được ImunifyAV là gì, cũng như cách cài đặt ImunifyAV vào DirectAdmin và cả việc gỡ cài đặt nữa. Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Trả lời