Hướng dẫn cập nhật thông tin người dùng Hoadon.biz

Tác giả: 31/08/2022

Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công, để thực hiện cập nhật thông tin người dùng. Người dùng click chuột trái vào Tên người dùng ở phía trên cùng bên phải của Menu chức năng, sau đó chọn Thông tin cá nhân

Hệ thống xuất hiện Form cập nhật thông tin, người dùng thực hiện nhập liệu thông tin theo yêu cầu của form cung cấp sau đó chọn [Lưu] để thực hiện

Thông tin người dùng bao gồm:

  • Họ và tên người dùng
  • Ngày, tháng, năm sinh
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email người dùng

Sau khi thay đổi mật khẩu thành công, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng và tải lại trình duyệt

Trả lời