Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https trên IIS

Tác giả: 26/05/2023

Trong nội dung bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình tự động chuyển hướng giao thức từ http qua https trên IIS server khi bạn đã cài đặt SSL và trang web không tự động chuyển hướng từ http qua https

Chuẩn bị cấu hình HTTPS

 • Cloud Server dùng Windows Server 2012 hoặc 2016 đã cài đặt sẵn IIS webserver.
 • Chứng chỉ SSL đã được kích hoạt thành công trên một website.
 • Cài đặt “URL rewrite” module

Bạn có thể tải về tập tin cài đặt “URL rewrite” module tại trang chủ: https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite

Sau khi tải về, bạn thực hiện một số bước đơn giản để cài đặt “URL rewrite” module từ tập tin urlrewrite2.exe

Cấu hình HTTPS

Đầu tiên, bạn mở “IIS manager” console, chọn tên miền website cần cấu hình chuyển hướng và nháy đúp vào biểu tượng “URL Rewrite”

ảnh

Tiếp theo, bạn nhấp chọn vào “Add Rule(s)” tại trình đơn Actions bên phải

image

Chọn “Blank Rule” trong mục “Inbound rules”, và nhấn “OK”

image

Tại giao diện “Edit Inbound Rules“, bạn nhập vào những trường thông tin sau:

image

 • Name: Tên của Inbound Rule (có thể đặt tùy ý, đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ)
 • Requested URL: chọn “Matches the Pattern”
 • Using: chọn “Regular Expressions”
 • Pattern: nhập vào giá trị “(.*)“

image

Tiếp theo, trong mục “Conditions“, chọn “Mathch All” bên dưới trình đơn “Logical Grouping” và nhấp chọn “Add“.

Trong cửa sổ “Edit Conditions“, bạn thực hiện nhập và chọn những nội dung sau:

Condition input: nhập vào “{HTTPS}”
Check if input string: chọn “Matches the Pattern”
Pattern: nhập vào “^OFF$“

image

Bước kế tiếp, trong mục “Action“, bạn nhập và chọn những nội dung sau:

 • Action types: chọn “Redirect“
  Redirect URL: “https://{HTTP_HOST}/{R:1}“
 • Tích vào tùy chọn “Append query string”.
 • Redirect type: bạn có thể tùy chọn một trong các kiểu chuyển hướng được cung cấp sẵn, ví dụ: Permanent (301).

image

Cuối cùng, bạn nhấp chọn “Apply” từ trình đơn “Actions” bên phải màn hình để lưu lại các thiết lập và mở trình duyệt truy cập vào website bằng đường dẫn với giao thức http thông thường để kiểm tra kết quả chuyển hướng.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Trả lời