Hướng dẫn mở port trong CSF Firewall (Centos)

Tác giả: 26/05/2023

Để có thể mở Port trong khi quý khách hiện đang sử dụng CSF Firewall, Nhân Hòa sẽ tiến hành hướng dẫn bạn thao tác với CSF Firewall nhé :

  1. Login vào SSH và kiểm tra CSF Firrewall.

Với thông tin SSH đã được nhà cung cấp trước đó, bạn tiến hành sử dụng một phần mềm thứ 3 để tiến hành SSH như Putty, Mobaxterm,… và đăng nhập vào hệ thống.

image

  1. Chỉnh sửa file cấu hình CSF.

Mặc định đường dẫn config của Firewall là /etc/csf/csf.conf vậy nên ta sử dụng lệnh sau để tiến hành truy cập chỉnh sửa file:

# nano /etc/csf/csf.conf

image

  1. Thêm các port cần thiết vào tệp csf.conf

    Sau đó chúng ta tiến hành thêm các Port cần thiết theo nhu cầu của bạn vào các mục sau :

#Allow incoming TCP ports

TCP_IN = “20,21,22,25,26,53,80,110,143,443,465,587,993,995,2077”

#Allow outgoing TCP ports

TCP_OUT = “20,21,22,25,26,37,43,53,80,110,113,443,465,873,2087”

image

Tiến hành lưu file sau khi chỉnh sửa xong.

  1. Khởi động lại CSF Firrewall để các thay đổi có hiệu lực. Chạy lệnh dưới đây để khởi động lại CSF.

Sau khi file đã được lưu chúng ta tiến hành chạy lệnh sau để update các cập nhật mới nhất:

# csf -r

image

Như vậy là chúng ta đã thành công allow Port khi sử dụng CSF Firewall (Centos) rồi.

Chúc bạn khách thành công !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *