Hướng dẫn cơ bản về trình soạn thảo nano trên Linux

Tác giả: 22/07/2022

Khi làm việc trên command line trên môi trương Linux, khá thường xuyên bạn sẽ cần tạo hoặc chỉnh sửa các tệp văn bản. Hai trong số các trình soạn thảo dòng lệnh mạnh mẽ và phổ biến nhất là Vi, Vim và Emacs. Cả hai đều có thể khó tiếp cận hoặc có thể nói đáng sợ đối với người dùng mới. Đối với những người cần một trình soạn thảo đơn giản, có nano. Vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nano trên Linux xem cách thức sử dụng, hoạt động như nào?

  • Nano là một trình soạn thảo văn bản dựa trên curse hoạt động trên Unix. nano vốn dựa trên một bản nhánh (clone) của pico, và là một phần mềm tự do.

Trong Linux, bản nano thường dùng là GNU nano, phát hành theo giấy phép GPL.

  • Nano cho phép soạn thảo ký tự với các tính năng đơn giản (mở file, lưu file, v.v…). Theo tính năng của thư viện curse hiện đại, nano đọc được các ký tự Unicode.
  • Phiên bản hiện tại 6.2 là từ ngày 18 tháng 2 năm 2022.

Xem chi tiết tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nano_(tr%C3%ACnh_so%E1%BA%A1n_th%E1%BA%A3o_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n)

Ưu nhược điểm so với trình soạn thảo vi.

Ưu điểm: 
  • Dễ sử dụng
  • Có thể đọc được các ký tự unicode
  • Dùng để chỉnh sửa cấu hình rất tốt
Nhược điểm:
  • Không phục vụ việc lập trình tốt như vim.
  • Cần phải cài đặt để có thể sử dụng.

Cài đặt nano trên Centos và Ubuntu.

Việc cài đặt nano rất là đơn giản, chỉ cần chạy 1 câu lệnh (trên quyền root).

  • Trên Centos: yum install nano -y
  • Trên Ubuntu: apt install nano -y

Cách sử dụng nano.

Trên đây là giới thiệu của mình cũng như 1 cách sử dụng cơ bản cho nano. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết sau.

Trả lời