Hướng dẫn convert chứng chỉ SSL sang P12 (CHỈ 1 LỆNH DUY NHẤT)

Tác giả: 20/12/2022

Hướng dẫn convert chứng chỉ SSL sang P12 (CHỈ 1 LỆNH DUY NHẤT)

Trong bài viết này Nhân Hòa sẽ hướng dẫn bạn cách convert sang file .p12 nhanh và đơn giản nhất. Mời các bạn cùng đón xem!

Chuẩn bị convert chúng ta cần cài openssl, ở đây chúng ta sử dụng openssl với windows nhé.

Bước 1: Tải file cần convert sang .p12 ở đây chúng ta sử dụng với tên miền là: vanthien97.xyz nhé.

trong đó có 3 file đuôi .pem, .crt, .key 

Bước 2: Thực hiện convert

chúng ta mở file ra như sau và ấn vào đường dẫn rồi gõ cmd như ảnh:

sau đó gõ cmd và nhấn enter

sau khi gõ cmd sẽ hiện ra như thế này.

tiếp theo chúng ta gõ lệnh: openssl pkcs12 -export -in vanthien97_xyz_cert.pem -inkey private.key -out certificate.p12 -certfile Chain_RootCA_Bundle.crt như hình ảnh nhé.

Giải thích: 3 file đóng khung là 3 file ở bước 1 mà chúng ta cần có. còn file: certificate.p12 là tên file .p12 mà chúng ta cần convert nhé.

Sau khi gõ lệnh chúng ta nhấn enter nhé. bước này sẽ yêu cầu nhập mật khẩu chúng ta nhập mật khẩu vào và nhập lại 1 lần nữa nhé. trường hợp chúng ta không nhập mật khẩu thì có thể nhấn enter để bỏ qua.

Như vậy trở lại tệp tin thì chúng ta đã convert thành công rồi nhé.

Trên đây là hướng dẫn bạn cách convert sang file .p12 nhanh và đơn giản nhất mà Nhân Hòa muốn chia sẻ với bạn. Chúc các bạn thành công!

Trả lời