Hướng dẫn Reset mật khẩu tài khoản Admin trên Kerio-connect

Tác giả: 24/12/2022

Xin chào, hôm này Nhân hòa chúng tôi xin phép hướng dẫn các bạn cách Reset mật khẩu tài khoản Admin ,tài khoản có quyền quản trị cao nhất trong Kerio Connect sử dụng dịch vụ Email Server.

 

I. Hướng dẫn trên Linux:

Bước 1: SSH vào Mail Server ( MobaXtem, Putty,… )

Bước 2: Di chuyển đến thư mục

cd /opt/kerio/mailserver

Bước 3: Mở file users.cfg

vi users.cfg

 • Chọn listitem có <variable name = “Name”>Admin</variable>

Bước 4: cấu hình lại thông số như sau:

 • Dòng <variable name = “Password”>[chuỗi ký tự mã hóa mật khẩu admin]</ variable> : dòng này lưu Password của tài khoản admin và Password này được mã hóa.

 • Xóa dòng mã hóa Password chỉ để lại chuỗi <variable name=”Password”></variable>

Bước 5: Lưu lại file users.cfg và restart lại service kerio connect bằng lệnh:

service kerio-connect restart

Bước 6: truy cập trang quản trị mail kerio connect với port đã cấu hình thường thì là port 4040

Đường dẫn: mail.[domain]:4040

 • Login:
  • user name: admin or admin@[domain] tùy cấu hình của mail server.
  • Pass: để trống

Bước 7: Thay đổi mật khẩu admin

 • chọn account –> user –> click chuột phải vào admin –> edit

 • nhập Password mới vào và chọn oke để lưu.

 • Sau khi thay đổi Password xong thì login lại kiểm tra.

II. Hướng dẫn trên Windows.

Bước 1: Click phải vào icon monitor  phí dưới khu vực icon tray và chọn Stop Kerio Connect.

Bước 2: Vào thư mục cài đặt Kerio Connect. Đường dẩn mặc định ở C:\Program Files\Kerio\MailServer.

Bước 3: Chỉnh sửa file users.cfg

 • Chọn listitem có <variable name = “Name”>Admin</variable>

 • Dòng <variable name = “Password”>[chuỗi ký tự mã hóa mật khẩu admin]</ variable> : dòng này lưu Password của tài khoản admin và Password này được mã hóa.

 • Xóa dòng mã hóa Password chỉ để lại chuỗi <variable name=”Password”></variable

Bước 4: Lưu lại file users.cfg và restart lại service kerio connect.

Bước 5: Đăng nhập tài khoản administration và để trống password.

Bước 6: Tiếp theo , đổi mật khẩu cho tài khoản Admin tương tự Bước 7 đối với Linux.

 

Trên đây là hướng dẫn Reset mật khẩu tài khoản Admin trên Kerio-connect, chúng các bạn làm thành công , cảm ơn các bạn đã theo dõi !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *