Hướng dẫn đăng nhập hệ thống Hoadon.biz

Tác giả: 31/08/2022

Hướng dẫn Đăng nhập

Để thực hiện xuất hóa đơn điện tử cũng như các chức năng khác trong hệ thống HoaDon.Biz, doanh nghiệp truy cập vào website xuất hóa đơn tại địa chỉ: https://login.e-hoadon.cloud, tiến hành nhập thông tin đăng nhập đã được cung cấp, sau đó nhấn nút [Đăng nhập hệ thống] để thực hiện đăng nhập.

Thông tin đăng nhập hệ thống bao gồm:

  • Mã số thuế: Là mã số thuế doanh nghiệp xuất hóa đơn
  • Tên đăng nhập:Là tên đăng nhập đã được cấp
  • Mật khẩu: Là mật khẩu đã được cấp

2. Đổi mật khẩu cho lần đầu đăng nhập

Đối với tài khoản lần đầu tiên đăng nhập trên hệ thống, sau khi nhập thông tin và đăng nhập thành công, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu để nâng cao tính bảo mật

Nhập xong mật khẩu mới, doanh nghiệp nhấn nút [Đổi mật khẩu] để thực hiện. Quá trình đổi mật khẩu thành công, hệ thống xuất hiện thông báo cho người dùng và đồng thời chuyển hướng sang trang đăng nhập để người dùng thực hiện đăng nhập lại theo thông tin đã thay đổi.

3. Đăng nhập thành công

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng tới trang Bàn làm việc, lúc này doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống để xuất hóa đơn và thực hiện các chức năng khác

Trả lời