Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trên hệ thống Hoadon.biz

Tác giả: 31/08/2022

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU TRÊN HOADON.BIZ

Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công, để thực hiện thay đổi mật khẩu người dùng hiện tại trong phiên làm việc. Người dùng click chuột trái vào Tên người dùng ở phía trên cùng bên phải của Menu chức năng, sau đó chọn Đổi mật khẩu

Hệ thống xuất hiện Form thay đổi mật khẩu, người dùng thực hiện nhập liệu thông tin theo yêu cầu của form cung cấp sau đó chọn [Lưu] để thực hiện

Thông tin thay đổi mật khẩu bao gồm:

  • Mật khẩu cũ: Là mật khẩu người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
  • Mật khẩu mới: Là mật khẩu mới người dùng muốn thay đổi
  • Nhắc lại mật khẩu: Là nhắc lại thông tin mật khẩu mới

Lưu ý khi đổi mật khẩu

Người dùng phải nhập chính xác thông tin mật khẩu cũ đã đăng nhập trong phiên làm việc và mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ

Sau khi thay đổi mật khẩu thành công, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng và chuyển hướng tới trang đăng nhập

Người dùng thực hiện nhập liệu theo thông tin mật khẩu đã thay đổi để đăng nhập vào hệ thống và tiếp tục sử dụng chương trình

Trả lời