Hướng dẫn fix lỗi ” Please use the correct Ingress ” trên aaPanel

Tác giả: 04/02/2023

Mặc định khi cài đặt aaPanel thì đường dẫn truy cập sẽ là ServerIP + Port + Chuỗi bảo mật. Tuy nhiên nếu các bạn đăng nhập chỉ với ServerIP:Port mà thiếu đi chuổi này sẽ gặp ngay thông báo như ảnh bên dưới. Vậy giả sử nếu như các bạn quên đi chuỗi này thì làm cách nào để đăng nhập trở lại

 

Trong bài viết này Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục:

Chúng ta sẽ có 3 cách để khắc phục.

Cách 1 : Xem lại thông tin gốc

Bạn có thể đọc file admin_path.pl để xem thông tin chuỗi bảo mật.

cat /www/server/panel/data/admin_path.pl

Ngoài ra bạn nhập lệnh bt sau đó nhập vào số 14 tương ứng với (14) View panel default info. Bạn sẽ nhận được thông tin như bên dưới.

Cách 2: Xoá chuỗi bảo mật

Trong trường hợp chuỗi bảo mật này làm khó cho bạn khi đăng nhập ví dụ như khó nhớ. Bạn có thể xoá nó bằng lệnh sau

rm -f /www/server/panel/data/admin_path.pl

bt 12 && bt 1
Cách 3: Thiết lập lại chuỗi bảo mật

Trường hợp nếu trước đây các bạn đã xoá chuỗi, các bạn thực hiện tạo lại chuổi bảo mật để truy cập theo lệnh sau :

echo "/xxxx" > /www/server/panel/data/admin_path.pl

Trong đó: xxxx là chuổi ngẫu nhiên mà các bạn tự đặt.Để dễ nhớ các bạn nên đặt là admin hay quantri

Sau đó các bạn khởi động lại aaPanel bằng cách nhập lệnh sau:

bt 12 && bt 1

 

Sau đó xem lại thông tin mới bằng cách nhập lệnh

bt 14

Qua bài viết hướng dẫn fix lỗi ” Please use the correct Ingress ” trên aaPanel hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn ít nhiều khi thao tác quản trị aaPanel.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *