control Panel

Thay đổi phiên bản PHP mặc định của hệ thống sử dụng DirectAdmin

Từ phiên bản DirectAdmin 1.56.0 thì mặc định DirectAdmin đã cho sử dụng cùng một lúc 4 phiên bản PHP để linh hoạt cấu hình cho các website. Tuy nhiên khi các bạn sử dụng lệnh php thông qua SSH thì mặc định sẽ sử dụng phiên bản php1_release được cấu hình trong DirectAdmin

Các thao tác cơ bản trên aaPanel

Các thao tác trên aaPanel Phần 1: Add domain * Tại giao diện quản lý, chọn phần website * Tiếp đến chọn Add site * Tại giao diện Add site, nhập tên website muốn tạo, phần FTP và Database sẽ tạo sau, phiên phản PHP phù hợp, sau đó submit. * Domain vừa tạo sẽ…