Hướng dẫn gỡ tên miền ra khỏi Google search console

Tác giả: 17/07/2023
Nhân Hòa xin hướng dẫn bạn các xóa bỏ chủ sở hữu khác trong Google Search Console khi muốn chuyển người quản trị như sau:
Bước 1: Bạn truy cập vào đường dẫn này: https://www.google.com/webmasters/verification/home  
Sau đó chúng ta click vào 3 dấu chấm như hình.
chọn Thông tin chi tiết về quy trình xác minh quyền sở hữu
Sau khi click sẽ hiện ra phương thức xác minh trước đó:
Bước 3: Bạn xóa các tệp html/code meta… xong yêu cầu xóa chủ sở hữu đó là ra được.
Đăng nhập vào quản trị wordpress:
Sau đó xóa dòng code thẻ meta và chọn lưu lại.
Sau đó chúng ta vào google search console và xóa như hình
Như vậy Nhân Hòa đã hướng dẫn bạn xóa thành công tên miền ra khỏi google console thành công.
Chúc các bạn thành công.

Trả lời