Hướng dẫn gỡ tên miền ra khỏi Google search console

Hướng dẫn gỡ tên miền ra khỏi Google search console

Nhân Hòa xin hướng dẫn bạn các xóa bỏ chủ sở hữu khác trong Google Search Console khi muốn chuyển người quản trị như sau: Bước 1: Bạn truy cập vào đường dẫn này: https://www.google.com/webmasters/verification/home   Sau đó chúng ta click vào 3 dấu chấm như hình. chọn Thông tin chi tiết về quy trình xác minh…