Hướng dẫn sử dụng All In One danh cho Word Press

Tác giả: 31/01/2023

1.Hướng dẫn chuyển dữ liệu website WordPress

Bước 1: Sao lưu dữ liệu website WordPress cũ

1.1.Truy cập vào quản trị admin website WordPress để bắt đầu sao chép (backup) dữ liệu.

Vào Plugins  Cài mới.

1.2. Tìm kiếm Plugin All-in-One WP Migration  Cài đặt→ Kích Hoạt  

Sau đó chọn Active Plugin.

 

1.3. Sau khi kích hoạt thành công, vào Plugin All-in-One WP Migration  Xuất

.1.4. Tại Xuất sang → Tập tin và chờ tiến trình sao lưu hoạt động (khoản 5 – 30 phút, tùy vào dung lượng website).

1.5. Chọn Đóng để hoàn tất quá trình sao lưu toàn bộ dữ liệu trên website của bạn.

1.6. Tại Plugin All-in-One WP Migration  Backups → Tải về để tải file backup về máy tính lưu trữ.

 

Như vậy Kĩ thuật đã hướng dẫn quý khách backup bằng All-In_one WP.

Bài tiếp theo kĩ thuật sẽ hướng dẫn restore dữ liệu bằng file backup.

Chúc quý khách thực hiện thành công.

31/01/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *