Cách đổi mật khẩu centos 7 OpenStack VM

Tác giả: 02/02/2023

Xin chào các bạn hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn đặt lại mật khẩu root trên CentOS 7.x

Bước 1: Thực hiện reboot máy chủ để thực hiện boot vào GRUB menu 

Tại Grub menu sẽ hiển thị các kernel đang có trên máy chủ. Tại kernel mới nhất (trên cùng) nhấn phím e để thực hiện chỉnh sửa.

Sau khi ấn e ta sẽ được giao diện như sau:

 

Bước 2: Tìm đến dòng ro thay đổi thành rw và thêm dòng init=/sysroot/bin/sh và xóa dòng console=ttyS0

 

 

Ta di chuyển đến dòng ro được gạch chân đỏ và chỉnh sửa lại như trong hình dưới đây:

Bước 3: Sau khi hoàn thành, nhấn tổ hợp phím Ctrl-x để khởi động hệ thống.

Bước 4: Ta truy cập vào hệ thống bằng lệnh sau:

chroot /sysroot 

sau đó đổi lại pass root

passwd root 

Bước 5: Cập nhập lại SELinux sau đó thoát và khởi động lại hệ thống.

touch /.autorelabel

exit

reboot

Bạn có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống với mật khẩu mới mà bạn đã tạo. Trên là các bước để bạn đặt lại mật khẩu root trên CentOs 7

Chúc các bạn thành công


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời