Hướng dẫn tạo bản ghi trên Cloudfare

Tác giả: 04/02/2023

Việc chống DDoS và ẩn IP được sử dụng khá nhiều với Cloudfare, hôm nay kĩ thuật sẽ hướng dẫn tạo bản ghi.

Quý khách hãy trỏ nameserver về Cloudfare để tạo bản ghi

Để tạo bản ghi hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào quản trị Cloudfare

Bước 2: Trong trang chủ Cloudfare, quý khách chọn domain cần tạo bản ghi.

Bước 3: Tiếp theo chúng chọn DNS để tạo bản ghi

Sau đó chọn Add record để thêm bản ghi và lưu lại sau đó chờ 1 khoảng thời gian để cập nhật:

Như vậy kĩ thuật đã hướng dẫn tạo bản ghi trên Cloudfare.

Chúc quý khách thực hiện thành công!

04/02/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *