Hướng dẫn tạo tài khoản mail trên Zimbra Mail Server

Tác giả: 19/04/2024

Bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo tài khoản mail trên Zimbra Mail Server.

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị Zimbra Mail Server

Bạn truy cập thông tin sau để vào quản trị mail

https://mail.tenmiencuarban:7071/

https://you-ip-server:7071/

Bước 2: Tạo tài khoản

Bạn chọn mục Quản lý (Manage) để bắt đầu tạo tài khoản mới

image

Trong mục này sẽ có các danh sau thiết lập, bạn thực hiện tương ứng như sau

  1. Tab Thông tin chung (General Information)

Lưu ý: Các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc phải nhập

Tại đây bạn nhập vào các thông tin cho tài khoản bao gồm

Tên tài khoản (Account name): Tài khoản mail bạn muốn tạo

Sau @: Nhập vào tên miền cần tạo cho tài khoản

Sau đó bạn cuộn xuống và nhập vào tiếp các thông tin:

Trạng thái (Status): Active

Mật khẩu: Nhập mật khẩu cho tài khoản mail

Phải đổi mật khẩu (Must change password): Nếu bạn muốn người dùng sau khi đăng nhập phải đổi mật khẩu, bạn tick vào tuỳ chọn này.

Lưu ý:Mật khẩu tạo cần có độ khó (trên 10 ký tự, có chữ thường, chữ hoa, số, ký tự đặc biệt). Nếu dùng mật khẩu dễ quá sẽ có báo lỗi và cũng kém an toàn hơn.

image

Cuộn xuống bên dưới, bạn chọn múi giờ cho tài khoản và chọn Kế Tiếp(Next)

image

  1. Tab Thông tin liên hệ (Contact Information)

Tại tab này bạn đặt vào các thông tin cá nhân cho tài khoản, có thể chọn Kế tiếp (Next) để bỏ qua

  1. Tab Bí Danh (Aliases)

Alias là một tài khoản bí danh, có thể hiểu đơn giả là tài khoản phụ cho tài khoản chính. Email alias sử dụng chung folder lưu trữ mail với địa chỉ mail chính nên mail từ ngoài gửi vào địa chỉ email alias cũng sẽ vào hộp thư của địa chỉ mail chính. Và bạn có thể chọn Kế tiếp (Next) để bỏ qua

  1. Tab Thành viên của (Member Of)

Bạn có thể chọn Kế tiếp (Next) để bỏ qua

image

  1. Tab Chuyển Tiếp (Forwarding)

Bạn có thể chọn Kế tiếp (Next) để bỏ qua

image

  1. Tab Tính năng (Features)

Bạn chọn giới hạn các tính năng cho tài khoản. Bạn có thể chọn Kế tiếp (Next) để mặc định

image

  1. Tab Tuỳ chọn (Preferences)

Bạn có thể chọn Kế tiếp (Next) để mặc định

image

  1. Tab Chủ đề (Themes)

Bạn có thể chọn Kế tiếp (Next) để mặc định

image

9 .Tab Zimlets

Bạn có thể chọn Kế tiếp (Next) để mặc định

image

  1. Tab Nâng cao (Advanced)

Ở tab này bạn lưu ý dòng Hạn mức tài khoản (MB), tức là giới hạn dung lượng cho tài khoản mail. Mặc định thì sẽ là không giới hạn và bạn hãy đặt vào hạn mức cho tài khoản. Và cuối cùng chọn Hoàn tất.

image

Sau khi tạo xong bạn sẽ thấy tài khoản vừa tạo như ảnh.

Bước 3: Đăng nhập tài khoản mail

Bạn truy cập link sau để đăng nhập vào trang người dùng

https://mail.domain/

https://your-ip-server:8443/

Sau đó nhập vào tài khoản

Một thông báo yêu cầu đổi mật khẩu mới. Bạn nhập vào mật khẩu cũ và mật khẩu cần thay đổi

Và sau đó đăng nhập để sử dụng mail.

image

Nếu bạn đang thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật. Xin hãy liên hệ Phòng kỹ thuật bằng thông tin bên dưới.

Thông tin liên hệ Phòng kỹ thuật

Hotline 247: 19006680 (Ext 0)

Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@nhanhoa.com.

Trả lời