Mail

Hướng dẫn tạo tài khoản mail trên Zimbra Mail Server

Bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo tài khoản mail trên Zimbra Mail Server. Bước 1: Đăng nhập vào quản trị Zimbra Mail Server Bạn truy cập thông tin sau để vào quản trị mail https://mail.tenmiencuarban:7071/ https://you-ip-server:7071/ Bước 2: Tạo tài khoản Bạn chọn mục Quản lý (Manage) để bắt đầu tạo…

Hướng dẫn thêm tên miền vào dịch vụ Microsoft 365

Sau đây là bài viết hướng dẫn thêm tên miền vào dịch vụ Microsoft 365 của bạn Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị Microsoft 365 của bạn tại trang: https://admin.microsoft.com Bước 2: Từ trang quản trị chọn Hiển thị tất cả Bước 3: Chọn Thiết đặt – Miền – Thêm miền Bước 4:…

Email được đánh giá là SPAM dựa vào nội dung như thế nào.

1. Cách thức hoạt động của bộ lọc SPAM.   Mỗi bộ lọc email thường có rất nhiều tiêu chí để đánh giá 1 email có phải là spam hay không.  Mỗi tiêu chí như vậy tương ứng với 1 số điểm nhất định.    Tổng số điểm đạt tiêu chí của một email, cộng…