Hướng dẫn thay đổi mật khẩu user trên Direct Admin

Tác giả: 01/03/2024

Để thay đổi mật khẩu của 1 tài khoản với quyền admin trên Direct Admin, bạn có thể thao tác như sau:

– Đăng nhập vào bằng tài khoản admin, sau đó chọn Change Passwords:

* Bài viết khác : Reset password user Admin trên DirectAdmin – Nhan Hoa Knowledgebase

– Tiếp theo bạn cần nhập những thông tin sau:

Username: Tên tài khoản cần đổi mật khẩu

Enter Password: Nhập mật khẩu mới

Re-Enter Password: Nhập lại mật khẩu

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên bạn nhấn vào Submit để đổi mật khẩu.

Chúc các bạn thành công!