direct admin

Hướng dẫn cách cấu hình CSF trên Direct Admin

Cài đặt CSF lên DirectAdmin sẽ giúp cho VPS/Server của bạn an toàn hơn rất nhiều. Thông thường một VSP hoặc Server mới cài đặt DirectAdmin sẽ chưa được cài đặt CSF(ConfigServer Security & Firewall). Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản tường lửa CSF lên DirectAdmin…

[Hướng dẫn] hạ cấp MariaDB trên DirectAdmin

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn hạ cấp hạ cấp MariaDB trên DirectAdmin một các đơn giản và nhanh chóng nhất. Tuy nhiên việc hạ cấp là một việc không nên làm trừ khi bạn bắt buộc phải làm như vậy. 1. Tổng quan Mình có thấy rất nhiều bài viết hướng dẫn hạ…

[Hướng dẫn] hạ cấp MySQL trên DirectAdmin

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn hạ cấp MySQL trên DirectAdmin một các đơn giản và nhanh chóng nhất. Tuy nhiên việc hạ cấp là một việc không nên làm trừ khi bạn bắt buộc phải làm như vậy. 1. Tổng quan Mình có thấy rất nhiều bài viết hướng dẫn hạ cấp ở…