Hướng dẫn thiết lập kết nối đến hosting bằng FTP

Tác giả: 18/04/2023

Hướng dẫn sử dụng FTP/SFTP để kết nối với Server

File Transfer Protocol (FTP) là một phương thức để truyền file giữa máy tính và web server.

SSH File Transfer Protocol (SFTP) về cơ bản khá giống như FTP.

Nhưng phương thức này sử dụng kết nối được mã hóa thông qua chứng chỉ SSL nhằm tạo kết nối an toàn hơn.

Việc sử dụng SFTP thay vì FTP sẽ tốt hơn về vấn đề bảo mật, tuy nhiên, FTP lại có mức độ phổ biến hơn.

Sau đây Admin sẽ hướng dẫn các bước tạo tài khoản và cách kết nối đến web server.

Để thực hiện chúng ta làm theo các bước sau:

  • Tạo tài khoản 

Đầu tiên phải truy cập hosting để tạo tài khoản, trong giao diện tìm đến theo ảnh sau:

Sau đó, ta nhấn vào và bắt đầu tạo tài khoản.

Trong giao diện tạo tài khoản FPT, tạo tài khoản và chọ Password Generator để tạo mật khẩu ngẫu nhiên và nên lưu ý Quocda vì đây là máu chốt về giới hạn file cần upload.

Và sau đó tạo tài khoản để sử dụng.

  • Kết nối FileZilla

Để kết nối từ ứng dung Filezilla đến webserver thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Trong giao diện FileZilla nhập các thông số sau và chú ý sau:

Host: Là địa chỉ IP của hosting(có thể sử dụng tên miền)

Username,Password: Là tài khoản FPT mà quý khách đã tạo từ phía trên

Port: 21(Bởi vì mặc định của đường truyền FPT sẽ là port 21 nếu sử dụng port khác sẽ không kết nối được

 

Bước 2: Sau khi đã nhập tài khoản thì tiếp đó nhấn ” QuickConnect ” và nếu hiện ra thông báo như thế này nhấn OK

 

 

Sau khi nhấn OK và hiện thông báo như ảnh dưới là kết nối đã thành công.

 

Và như trên kỹ thuật đã hướng dẫn kết nối đến hosting bằng Fileziila để chuyển dữ liệu lớn.

Chúc quý khách thực hiện các thao tác thành công.

Hẹn quý khách vào bài viết sau.

18/04/2023

Trả lời