Hướng dẫn cài đặt SSL trên hosting DirectAdmin

Tác giả: 04/01/2023
Để cài ssl cho directadmin, Quý Khách có thể làm từng bước đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin

Bước 2: Chọn mục SSL Certificates:

ssl_da02
Chọn mục SSL Certificates

Bước 3: Chọn mục Paste a Pre-generated certificate and key. Quý Khách điền Private Key và CRT sau đó nhấn Save

ssl_da03
Điền Private Key và CRT sau đó nhấn Save

Bước 4: Quý Khách kéo xuống cuối trang và nhấn vào Click Here để điền thông tin CA Root Certificate

Nhấn vào Click Here để điền thông tin CA Root Certificate
Nhấn vào Click Here để điền thông tin CA Root Certificate

Bước 5: Quý Khách chọn mục Use a CA Cert, điền thông tin và nhấn Save:

ssl_da05

           Quý Khách chọn mục Use a CA Cert, điền thông tin và nhấn Save

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-7.png

Như vậy là Quý Khách đã hoàn thành việc cài ssl cho directadmin, thông thường nếu không điều chỉnh gì thì thư mục để chứa mã nguồn chạy giao thức https trên DirectAdmin sẽ nằm trong thư mục private_html ( không phải nằm trong public_html). Vì vậy Quý Khách cần upload mã nguồn vào thư mục này để website có thể hoạt động với giao thức https. Chúc Quý Khách thành công!

Trả lời