Hướng dẫn trỏ bản ghi MX cho email trên zonedns.vn

Tác giả: 31/08/2022

Hướng dẫn trỏ MX record mail để Domain có thể sử dụng mail từ server khác.

Ví dụ: Trỏ mail cho Domain nhankhoavietnam.org sang server IP: 123.30.50.46 thì thực hiện 3 bước sau:

Bước 1:

– Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://zonedns.vn

– Đăng nhập bằng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Bước 2:

Tạo bản ghi A cho mail trỏ về IP của server mà bạn định sử dụng.

– Tên record bạn nhập: mail

– Loại record chọn: A

– Giá trị record nhập IP của mail server cần trỏ: 123.30.50.46

Bước 3:

Tạo MX Record:

  • – Tên record: nhập @ hoặc tên miền của bạn
  • – Loại record: chọn A
  • – Giá trị MX: chính là giá trị priority mà mail server bạn sử dụng yêu cầu. ví dụ bạn nhập 10
  • – Giá trị record: nhập mail.nhankhoavietnam.org

Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần điền.

Tùy vào tên miền của bạn là gì và IP của mail server ra sao mà thay đổi cho phù hợp

Giá trị MX càng nhỏ thì độ ưu tiên càng lớn.

Ví dụ bạn tạo ra 2 bản ghi MX với 2 giá trị MX là 10 và 20, thì mail server sẽ ưu tiên nhận ở MX có giá trị nhỏ hơn.

Kết thúc bạn sẽ có bản ghi như hình dưới đây:

Theo như hình trên, ta có thể thấy website dùng ở 1 server và mail dùng ở 1 server khác. Bạn có thể tùy chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu nhé.

31/08/2022

Trả lời