Hướng dẫn kiểm tra trạng thái tên miền kích hoạt DNSSEC

Tác giả: 31/08/2022

Bài viết sau Nhân Hòa sẽ hướng dẫn kiểm tra trạng thái tên miền. Quý khách có thể cập vào các website dưới đây để kiểm tra một tên miền có được kích hoạt DNSSEC hay chưa:

Tên miền nhanhoaai.net đã được kích hoạt DNSSEC, kiểm tra tên miền này sẽ có kết quả như sau:

Tên miền facebook.com chưa được kích hoạt DNSSEC, kiểm tra tên miền này sẽ có kết quả như sau:

31/08/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *