Hướng dẫn kiểm tra trạng thái tên miền kích hoạt DNSSEC

Tác giả: 01/03/2022

Quý khách có thể cập vào các website dưới đây để kiểm tra một tên miền có được kích hoạt DNSSEC hay chưa:

Tên miền nhanhoaai.net đã được kích hoạt DNSSEC, kiểm tra tên miền này sẽ có kết quả như sau:

Tên miền facebook.com chưa được kích hoạt DNSSEC, kiểm tra tên miền này sẽ có kết quả như sau:

01/03/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.