Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên CentOS

Tác giả: 30/08/2023

Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên CentOS: Sau đây Nhân Hòa sẽ hướng dẫn cho quý khách một số lệnh để chúng ta có thể lấy lại thành công nhé.

Sẽ có những lúc khi chúng ta không thể nhớ nổi mật khẩu root của MySQL hoặc mật khẩu mà bạn sử dụng bấy lâu nay không thể đăng nhập vào hệ thống.

Hãy bình tĩnh và thực hiện theo hướng dẫn giúp bạn thiết lập lại mật khẩu của root MySQL.

SSH vào máy chủ.

Đầu tiên tạm ngừng MySQL process:

$ service mysqld stop

Khi MySQL đã ngừng hoạt động. Bạn thực hiện khởi động lại với cấu hình –skip-grant-tables

$ mysqld_safe --skip-grant-tables &

Kết nối đến MySQL sử dụng root user.

$ mysql -u root

Sau khi kết nối thành công, tiếp tục chọn database :

mysql> use mysql;

Thực thi từng command sau đây để nhập password mới cho root user:

mysql> UPDATE user SET password=PASSWORD("YOUR NEW PASSWORD HERE") WHERE User='root';
mysql> flush privileges;
mysql> quit
Một lần nữa chúng ta tạm ngừng MySQL:
$ service mysqld stop
Cuối cùng hãy restart MySQL và bắt đầu kết nối với thông tin mới thay đổi ở trên:
$ service mysqld restart
$ mysql -u root -p
Chúc các bạn thành công!!!

Trả lời