[Linux Command] Hướng dẫn kiểm tra công nghệ ảo hoá của máy chủ VPS (Cloud)

Tác giả: 09/12/2022

Hôm nay Nhân Hoà sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra công nghệ ảo hoá của máy chủ VPS (Cloud) bằng một số lệnh cơ bản

1. Dùng virt-what

Cải đặt:

+ sudo apt-get install virt-what (Ubuntu, Debian)

+ sudo yum install virt-what (RHEL/CentOS)

Kiểm thử thông tin sau khi cài đặt:

#virt-what

--------

kvm

 

2. Dùng hostnamectl (Với Centos 7,8)

#hostnamectl status

-------

Static hostname: srv.hocvps.server

Icon name: computer-vm

Chassis: vm

Machine ID: 091d1b3f7d354b6b803c183a6d04f17c

Boot ID: 0fd8436fa4c14cfb835aac8e80d150c5

Virtualization: kvm

Operating System: CentOS Linux 7 (Core)

CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7

Kernel: Linux 3.10.0-957.10.1.el7.x86_64

Architecture: x86-64

——————

Đây rồi, ảo hoá KVM (Virtualization: kvm)

 

3. Dùng dmidecode

#dmidecode -t system | grep -E "Product"

------------

Product Name: OpenStack Compute

Áo hoá sử dụng Open Stack, Virtualization là KVM

 

4. Dùng lshw

Cú pháp cài đặt:

#sudo apt-get install lshw (Ubuntu, Debian)

#sudo yum install lshw (RHEL/CentOS)

Cú pháp sử dụng:

#lshw -class system | grep -E "product"

--------

product: OpenStack Compute

 

5. Dùng lscpu

#lscpu | grep -E "Hypervisor"

---------

Hypervisor vendor:     KVM

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *