lscpu

[Linux Command] Hướng dẫn kiểm tra công nghệ ảo hoá của máy chủ VPS (Cloud)

Hôm nay Nhân Hoà sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra công nghệ ảo hoá của máy chủ VPS (Cloud) bằng một số lệnh cơ bản 1. Dùng virt-what Cải đặt: + sudo apt-get install virt-what (Ubuntu, Debian) + sudo yum install virt-what (RHEL/CentOS) Kiểm thử thông tin sau khi cài đặt: #virt-what ——– kvm…