Mount storage FTP server về Linux

Tác giả: 01/03/2024

Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu về FTP – curlftpfs.

Hiểu đơn giản là : mình có một máy chủ FTP có IP 123.456.789.123 đã tạo sẵn một tài khoản tudv với password 123456 và 1 máy chủ Linux .

Mình sẽ mount /mnt/storage_ftp với  HomeDir của tài khoản ftp tudv trên máy chủ:

Cài đặt:

Ubuntu / Debian

apt install curlftpfs -y

RHEL

yum install curlftpfs -y

Tất nhiên chúng ta sẽ tạo thư mục mount trên Linux

mkdir /mnt/ftp_storage

Chạy lệnh kết nối:

curlftpfs -o user=tudv:123456  123.456.789.123 /mnt/ftp_storage

Để ngắt kết nối bạn sử dụng lệnh sau:

fusermount -u /mnt/ftp_storage

Khi hệ thống khởi động để giảm thiểu rủi ro check mount không thể boot do mất kết nối với ftp server, bạn hãy tạo 1 service gọi đến 1 script với nội dung lệnh kết nối như trên.

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com